lijst van werken
vorige bladzijdeII   H E T   B O E D D H I S M E

EINE BEJAHUNG INMITTEN VON VERNEINUNGEN
volgende bladzijde (poging tot benadering van enkele aspecten)


Es handelt sich überall um dieselben Daseinsfragen des Menschen. Hier bei Buddha ist eine grosse Lösung gefunden und verwirklicht, die zu kennen und nach Kraften zu verstehen uns aufgegeben ist.

Wir dürfen nie vergessen, dass bei Buddha und im Buddbismus eine Quelle fliesst, die wir fur uns nicht haben fliessen lassen, und dass hier eine Grenze des Verstehens liegt.

KARL JASPERS                                      
(Die grossen Philosophen)

Religion is always a citadel of hope, which is built on the edge of despair.

REINHOLD NIEBUHR                       
(Society)                         

Evenals voor het christelijk heiligheidsstreven in het voorgaande hoofdstuk vluchtig aangeduid (p. 85), is ook voor het boeddhisme de negatieve en destructieve kant van de mens niet de centrale realiteit die aandacht en bezorgdheid behoeft. Daarvan, en van zoveel meer dat tot de sombere en kwellende realiteit van het menselijk bestaan behoort, gaat het uit (waarvan zou het, als verlossingsreligie, trouwens anders kunnen uitgaan?), en het gaat daarvan uit met een onvervaarde helderziendheid. En vanzelfsprekend blijft het van die verbijsterende aspecten, inhaerent toch aan het menselijk bestaan, durend doordrongen. Dit overigens met een merkwaardige grote rust. De ,,sereniteit” van het Oosten is voorzeker geen sereniteit buiten of voorbij de werkelijkheid, maar een sereni- volgende bladzijde


96


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2014