lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde gieuze leven én: bij de kern van het boeddhisme, en daarmee bij de kern van een der subliemste verschijnselen der aarde. – Maar Van Straelen, die van dat alles geen notie heeft, gaat in zijn vrolijke argeloosheid liever spitten. Het zij zo. Volgen wij hem nog enkele ogenblikken op zijn ontdekkingsreis door de japanse vaagheid.
Hij citeert een bladzijde van een japans dichter over de kersebloesem (201). De vertaling is, dunkt me, hier en daar nogal bedenkelijk, in ieder geval mist zij het geserreerde, gevoelige en poëtische van de japanse beeld-spraak, maar dat is hier van minder belang. Bedoelde bladzijde formuleert het afwijzen van een levenshouding die de Japanner, en niet ten onrechte, als in wezen plebejisch ervaart. Dit in beelden uitgewerkte contra is een allerminst vage stellingname. Men zal moeten erkennen, dat de verstilde houding tegenover het leven, zonder agressieve achterdochten en zonder sterke gehechtheden, die dit contra als menselijke waardigheid omschrijft, hier even nauwkeurig tot uitdrukking wordt gebracht als in een begrippelijke formulering. Het zegt, via het beeld van de kersebloesem, hetzelfde dat men elders concreet als boeddhistische levenshouding vindt omschreven en clairvoyant verdedigd: ,,ein stilles Leben in Selbstvertrauen und Aufrichtigkeit”; ,,sich selbst, wie auch andere mit anerkennender und ehrfurchtsvoller Geisteshaltung behandeln”; los en licht en vrij zijn als een ,,schwebende Wolke am Himmel” (Suzuki), – welke levenshouding, zoals Jaspers samenvat, resulteert in een ,,freundlich allem Lebendigen, den Menschen wie den Tieren und wie den Göttern zugewandte Stimmung”. Maar de auteur van Aziatisch Dagboek verstaat de bladzijde over de kersebloesem enkel als gepraat over een bloem en rangschikt het onder de ,,bandjirs” van japans gezemel: ,,En zo gaan ze maar door en weten van geen ophouden”. En het ontgaat hem hoe hij, smalend op dit lichtvoetige spirituele stoicisme, of misschien juister, op deze nederige en aristocratische houding tegenover het leven, tevens smaalt op bepaalde, in hun nederigheid en onthechtheid aristocratische en essentiële accenten van het christendom.
Maakt hij een aantal bladzijden los uit de dagboekbladen van de volgende bladzijde


73


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 29-07-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2014