lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde beminnenswaardig: geheel goedheid en menslievendheid. Maar ook dát maakt niets verstaanbaar. Dat heeft Hij ook niet beproefd. Zijn weg is een andere geweest: menselijker, dicht bij het kenbare aldoor, dicht bij de mensen ook. Christus heeft de mens niet toegesproken vanuit een triomfant en glorieus wéten; Hij is, behalve het nederigste werken in de wijngaard des Heren, ook het nederigste woord der waarheid geweest. Hij heeft niet de orde van God verstaanbaar willen maken om aldus de orde van de mens kenbaar te maken, Hij heeft, omgekeerd, iets kenbaar gemaakt aangaande de orde van de mens, en deze menselijke orde naar voren gebracht als de toegang tot de orde van God. ,,Bemint elkander” heeft Hij gezegd; dit is mijn Nieuw Gebod. Als ge dit onderhoudt, zult ge leren oordelen over mijn leer; het vervullen van dit gebod is de toegang tot alle beloofde en voor de mens bestemde en voor uw leven nodige waarheid; de H. Geest zal u onderrichten, Hij voert u die stilte binnen waar ge Mij over niets meer ondervragen zult. En de goedheid van dit gebod behoeft geen getuigenis uit de hemel, het getuigenis daarvoor – een zo nederige waarheid vertegenwoordigt Jezus met dit beslissend gebod – vindt de mens in zichzelf, want het is een teruggave van de mens aan zijn wezenseigen orde. Het ligt als waarheid en goedheid verankerd in de mens zelf, in de menselijke natuur. Deze nederige waarheid openbaarde deze nederige Dienaar, – die ook hierom een zo nederig vertegenwoordiger der waarheid was, omdat alle overige waarheid niet door Hém aan de mens zou worden geopenbaard, maar door de H. Geest. Hijzelf is, in de begrensde wereld van het kenbare, slechts een voorbereidende waarheid geweest.
Maar het belangrijkste is niet, dat de mens weet of weer herkent, dat hij liefde moet zijn; het voornaamste is, dat hij moet weten op welke wijze. En ook dit heeft Hij kenbaar gemaakt op een wijze die voor allen verstaanbaar was. Ook hier behoorde deze Leraar niet tot de ,,groten” der waarheid. Het is nogmaals een onaanzienlijk woord, maar tegelijk een woord dat doorstoot tot het middelpunt van het menselijk geweten en ons elk ogenblik met een bijna rauwe directheid en onontkoombaarheid confron- volgende bladzijde


57


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010