lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde leer, of ze uit God is” (Jo. 7, 17), niet omgekeerd! En de uiteindelijke uitwerking in de mens van de Geest van waarheid omschrijft Jezus als die stilte ,,waarin gij Mij over niets meer ondervragen zult” (Jo. 16, 23). Dit is uiteraard niet de stilte van een blind geloof, een blinde hoop, een blind geduld, maat dit positieve: het vervuld zijn van de beloofde Geest van waarheid. – Het is dus, zo wil ik zeggen, moeilijk vol te houden, dat de mens die de liefde tot de naaste leeft als de gedaante der Godsliefde, daarmee de religie inkerkert binnen de wereld van het natuurlijkkenbare. Het blijkt de toegang tot alle waarheid. De toegang tot het hoogste weten is het doen en blijven doen van het nederigste. De weg van het liefde-worden is ook de weg van het waarheid-worden. Hetzelfde dat zich stelt tussen de mens en de medemens stelt zich ook tussen de mens en de waarheid, tussen de mens en God.
Maar er is nog iets anders dat hier aandacht verdient. Bij het ernst maken met dit zeer nederige ,,nieuwe gebod” is uiteraard weldra de gehele mens betrokken. Het natuurlijke waarheidsleven is het product van de gehele, geheel geactiveerde mens; anderzijds is het deze gehele mens die het in hem groeiende boven-natuurlijke waarheidsleven ontvangt. Het waarheidsleven is hier geen product, zoals al te vaak, van een uitsluitend intellectuele werkzaamheid (de ,,hegeerlijkheid” van het verstand), waarin slechts een beperkt deel van de mens tot leven komt en die de rest van de mens ongeboren laat; noch van een kenniswil die voorbarig, innerlijk-onvoorbereid (onrechtmatig?) de hoogste waarheden naar zich toe en naar zich omlaag haalt en die daarom enerzijds zo vaak een oneigen-gebleven, verwrongen, de dingen verwringend waarheidsverstaan oplevert en anderzijds zich bezwijmelt aan abstracties, aan een ,,kathedraal” van abstracties en hun ,,klemmende” logica doch waarbij men zich toch niet zelden het vonnis van Christus herinnert: ,,Hij was de brandende en schijnende lamp, maar gij wilde u een wijle in zijn licht verlustigen” (Jo. 5, 35), – het waarheidsleven is hier het product van een leven waarbij de gehele mens actief betrokken was en waarin de gehele mens de ,,ontvangende” is. Het is een wijsheid volgende bladzijde


51


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-02-2010