lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde een gemeenschap, waar men geen eerzuchten cultiveert en niet terugslaat als men geslagen wordt doch integendeel, terwijl men de grote levenswaarden van het christendom verdedigt, zich verheugt over al het goede dat waar en door wie ook in deze wereld voor de mens wordt gedaan (omdat het goede, door wie ook voor de mens gedaan, gedaan is aan Christus); waar men geen gedachten van haat cultiveert en in daden tot uitdrukking brengt; waar men zich niet meer ongeremd (steeds ongeremder) vergemeenzaamt met wat de mens in zijn menselijke waardigheid ontluistert en toch in diepe verbondenheid leeft met al de levenden; etc. Zij is ook in haar zichtbaarheid een nieuw begin, – en meer nog. Zij is – hoewel niet meer nog dan een begin van herstelde vrede tussen de mensen en van eenvoudige onderlinge goedheid, – door haar aanwezigheid en zichtbaarheid in deze verscheurde, ontluisterde en vereenzaamde wereld, door de in haar herstelde en zichtbaar geworden blijdschap om de aarde, reeds een herkenbare en gelukkige openbaring van ,,een nieuwe aarde”. Zij is dat ondanks en in haar onvolkomenheid en hoezeer wórdend nog en in alles onvoltooid. – Hoe weinig wordt gevraagd, hoe dicht bij ons, bij ieder van ons ligt het gevraagde als mogelijkheid; hoe dicht bij ons de mogelijkheid iets zichtbaar en geloof-waardig te maken van een nieuwe aarde in de geteisterde wereld der mensen. ,,Geloof-waardig”, want het gaat hier niet om een voor de gewone mens onbereikbaar volmaaktheidsideaal, dat, voorgesteld als enige zichtbaarmaking van een waarlijk nieuwe aarde, de goede wil van de gewone mens slechts kan ontmoedigen, desactiveren, desoriënteren, maar om een kleine, bereikbare goedheid en háár schone, reële functie in de wereld, om háár – betekenisvolle – bijdrage aan een nieuwe aarde; die mógelijke bijdrage, als – als die waarlijk onmetelijke overvloed van energieën en edele menselijke krachten waarover de christenheid beschikt, die onmetelijke overvloed ook van goede wil die in de christenheid gereed ligt, op dat nederige doel, dat bereikbare begin rechtstreeks en reëel gericht zou worden. Waarlijk, ook om dié bijdrage is dat bereikbare begin, is het omvormen, geleidelijk en standvastig doch onbevreesd, van een christenheid die met het volgende bladzijde


46


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010