lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde vaardige bezorgdheid, niet alleen omdat zij het heilig lichaam van Christus ontluisteren, maar ook omdat zij voor de wereld onkenbaarder maken wat haar primaire roeping in de wereld is. Daarentegen verheugt zij zich zelf een gemeenschap van liefde wanneer ook de wereld de liefde verdedigt, want deze liefde deze vooral herkent zij als de grote ,,waarheid| waarvan Christus volheid en voltooiing is.
Het kan helaas niet worden geloochend, dat de Kerk de hartstochten der wereld heeft laten binnendringen en haar heilig lichaam heeft laten verontreinigen in al zwakker verzet, in al meegaander verweer naarmate zij overmachtiger opdrongen; en dat zij daar waar de wereld de liefde verdedigde ik denk hier o.a. aan die eerste prachtig bewogen periode van het religieuze socialisme aan die liefde onberoerd is voorbijgegaan, deze hoogstens herkennend als de nutteloze liefde van in de grond hoogmoedigen (de moeder van alle dwaling is immers de hoogmoed). Om diezelfde reden ging zij, hoe lang reeds, ook onverschillig voorbij aan zoveel prachtig waarheidsleven der niet-christenen. Kon het anders zo ver van haar grote scheppende waarheid: zij was een Kerk geworden die zich teruggetrokken had binnen dat kleine levensvijandige defensief, binnen die beduchte behoudswil, welke nog slechts de onvruchtbare waarden verdedigde (en duldde) van een formalistisch, innerlijk uitgehold christendom en deszelfs vreugdeloze wetsgetrouwheid; een Kerk ook die, naarmate haar zichtbare werkelijkheid minder geloofwaardig werd, zich al meer moest vastklampen aan haar onzichtbare werkelijkheid, zich daarachter verschansend?

7

Dit ingekerkerd geloofsleven wordt thans naar alle zijden onstuimig doorbroken, maar het kan niet verwonderen dat, zoals ik opmerkte, de Kerk, de gemeenschap der christenen als geheel, zelfs dat eerste begin van de wil, een gemeenschap van liefde te grondvesten, niet is. Het evangelie der liefde is te lang onherkend gebleven; het was, zo moet men zeggen, binnen de Kerk van volgende bladzijde


38


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 09-06-2002 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-02-2010