lijst van werken
vorige bladzijde
IK WIL HEM LOVEN


Ik wil Hem loven. Zoo als voor de legerscharen
bazuinen klinken wil ik voor U zijn.
Mijn bloed moet luider stroomen dan zee-baren,
mijn woord moet zoet-meesleepende vergaeren
en toch niet dronken maken als de wijn.

En in de voorjaarsnachten, als de velen,
die met mij samen waren, zijn gegaan,
wil ik voor enkelen mijn harp bespelen,
zacht, zooals noordsche lentes de struweelen,
zo laat, zoo vreezend ook om ieder opengaan.

Want mijne ziel heeft zich verdeeld beleden,
zij werd een geuren en een roepen ben,
de eene wil verkondend, voorwaarts treden,
de andere wil van mijn eenzaamheden
verte en zaligheid en engel zijn.

(Rilke)95

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011