lijst van werken
vorige bladzijde
D E   W I T T E   M E E U W


een meeuw zijn — en de ruimten toebehooren,
een meeuw die het dof dreunen van de zee niet hoort
maar steiler klievend, stormen, zon en regen
gelijkelijk, en niet, en onvervaard
behoort.

maar méér — o mateloos azuur — een meeuw die snel en wit
over de duinen schiet
gelijk een vuren licht; in kalme kracht
boven de branding zweeft
en zwenkend, steiler, rusteloozer, kleiner
naar de heldre pracht
der verten streeft.

36

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011