lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde voortbrengt als enig wapen slechts een àndere schoonheid kan stellen: de schoonheid die het daadwerkelijk scheppend geworden leven voortbrengt.
    Het doel van het kunstwerk moge dan in zichzelf gelegen zijn, de werking ervan en de verantwoordelijkheid die het meebrengt verplichten ons – verplichten ons nogmaals – als mens het ons toevertrouwde waarheidsgoed te veroveren en het veroverde waarheidsdeel als onze hoogste ernst te zijn. In zijn meesterlijk geschrift « Katholicisme » schrijft Henri de Lubac terecht: « Het katholicisme is de godsdienst. Het is de gestalte die de mensheid moet aannemen om eindelijk zichzelf te zijn. » Men moet van deze zin niet enkel het triomfante karakter beluisteren. Die zin is ook geladen met een actuele verplichting en belicht onze verantwoordelijkheid zeer klemmend, en onrustbarend. Want het betekent eveneens, dat men in de katholiek heden, in hem die heden katholiek is, die gestalte van de mens, zo niet moet zién reeds, dan toch moet kunnen vermoeden. En ditzelfde geldt precies zo voor het katholieke kunstwerk. Men moet het kunnen herkennen als de exponent, minstens, van de waarachtige mens in zijn wording, van de mens waarnaar iedere mens, bewust of onbewust, eigenlijk hunkert, – omdat iedere mens in de grond naar niets anders hunkert dan « de gestalte van de mens » te zijn. – Hoe weinig reden volgende bladzijde

[166]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-10-2014