lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde in haar bewijsvoering hier nooit onafwijsbaar is. Pater van Rijen nu vervangt deze term; hij spreekt van intuitieve zekerheid en stelt het daarmee voor alsof ik tegenover en boven de ratio de intuitie zou stellen. De situatie is echter een geheel andere. Het herkennen, evenals de zekerheid die daarmee gegeven wordt, is niet het product van de intuitie zoals het verstandelijk begrijpen en de zekerheid die dit biedt het product zijn van het verstand. Bij het herkennen zoals ik dat in mijn artikel beschreef, van het waarheidsgehalte dus van Christus, Boeddha etc., is niet één vermogen, maar is de menselijke totaliteit betrokken. De zekerheid die het geeft is noch de zekerheid van de intuitie, noch de zekerheid van het verstand, noch – zoals Dubois blijkens zijn « Laatste Woord » in het maandblad Maatstaf meent – een zekerheid van het hart. Het is duidelijk dat mijn zekerheid met betrekking tot Shakespeare etc. geen zekerheid van het hart is. Bij het herkennen van Shakespeare, Mozart, Christus etc. is mijn menselijke totaliteit betrokken d. w. z. iets dat meer is dan mijn afzonderlijke vermogens en ook iets anders dan deze vermogens samen. Het herkennen geschiedt hier door mijn menselijke totaliteit, d. w. z. het is de exponent van alles wat ik ben en geweest ben, van alles dat ik tot dan toe heb gedacht en gedaan en doorleefd, van al mijn zoeken en vinden, beminnen en haten, overgave en twijfel. Mijn men- volgende bladzijde

[137]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-10-2014