lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde weten » heeft men het genoemd) is, blijkens de gegevens door Vroklage verzameld, ook de primitieve mens allerminst vreemd (al moet gezegd zijn dat deze auteur – in een miserabel « primitief » taaltje – én de inhouden van het primitieve « besef » én dat besef of bewustzijn-zelf allerzonderlingst taxeert1)

    Men kan God niet aanvaarden zonder het mysterie der dingen te aanvaarden; en niet de dingen – zonder het bewustzijn dat ons weten omtrent de dingen slechts een weten is aan hun oppervlakte, een bijna niet-weten, een stofpartikeltje dat onhoorbaar verwaait in een waarheid die ons verborgen en onverbroken mysterie blijft. Als Christus licht is, is Hij inderdaad een licht dat in de duisternis schijnt, in de duisternis van het geheim dat ons ondoordringbaar omringt. Slechts door een uiterst ijle wand (het kenbare) zijn wij van het niet-weten, en daarmee: van het voor ons volstrekt onleefbare, gescheiden. De « hoogste waarheid » is tevens de waarheid die ons als mens vernietigt. Ook het grasje, enkel mysterie zijnde, zou ons vernietigen. Het mysterie, als enige waarheid, kunnen wij niet leven. Wij moeten er, hoe dan ook, aan onttrokken worden, of er onszelf aan onttrekken. Wij kun- volgende bladzijde

    1 Bevangen als hij bleef ten overstaan van de noties der primitieve volken in die (wat Van der Leeuw noemde ) « naieve zelfhandhaving » waarvan men steeds meer het onhoudbaar karakter begint in te zien.[117]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 25-10-2014