lijst van werken
vorige bladzijdeN I H I L I S M E   E N   Z E D E L IJ K H E I D1

vorige  bladzijde DEZE eerste roman van Pierre Dubois de aantekeningen welke de Florentijnse monnik Lorenzo Vitelli in zijn cel vr hij op de brandstapel de dood vindt, op schrift stelt en waarmee hij zich rekenschap geeft van zijn vroegere zekerheden d. i. afrekent met het leven dat hij geleid heeft (en waarvoor hij gedood wordt) en tevens beproeft zijn nieuwe waarheden te formuleren en te verantwoorden, deze eerste roman is niet enkel goed, zuiver, beheerst en sterk geschreven, maar ook, en niet het minst waar een potisch verbeeldingsleven de schrijver leidde, verrassend geconcentreerd gecomponeerd. Het geheel bezit een beklemmende, dramatische atmosfeer, die, geleidelijk toenemend, een aangrijpende climax bereikt met het schokkend tafereel van de dood op de brandstapel. Elk pathos is dit geschrift vreemd, en zij die feller, verwoeder klachten of aanklachten eisen, drift en vaart en hete adem , verstaan niet dat deze monnik niets anders restte dan een begrijpende gelatenheid waarin voor geen beschuldiging of eruptie van haat of wraakzucht plaats was. Te diep volgende bladzijde

    1 N. a. v. Pierre H. Dubois Een Vinger op de Lippen; G. A. van Oorschot, Amsterdam, 1952.[86]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 22-10-2014