lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde lijke denken van die dagen, onverminderd geldigheid bezit t. a. v. het buiten-christelijke denken der moderne wereld, k waar het, thans evenals toen, Christus-vijandig is. Niet alleen het heidendom van de Oudheid, van vr Christus of gedurende de eerste eeuwen na Christus, doch eveneens om de lichtsporen van de Christus dat der moderne eeuwen tot de dag van vandaag is naar zijn wezen en dus onverminderd  propaideia Xristou ,  praeparatio evangelica . Nu evenals toen behoort het tot het wezen van het heidendom voorbereiding te zijn van het Christendom ; en nu evenals toen behoort het tot de opdracht der christenen: ook dr en ook bij de vijanden bijeen te garen, op de wijze der bijen!, wat tot heil kan strekken... volgende bladzijde


[85]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 22-10-2014