lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde eindelijk, gezond worden – van geheel unieke vermogens; van gaven, die, door God in de menselijke natuur gelegd, ondanks alle bedorvenheid der natuur, sublieme gaven zun gebléven Geen volmaakte meer, maar niettemin prachtige. – En geen volkómen gezondheid bereikt de scheppende mens, maar niettemin een benijdenswaardige, – waaraan de niet-scheppenden niet al te laatdunkend moeten voorbijgaan.
    Neen, het beeld van die ziekenkamer annex wijngaard is toch minstens eenzijdig en in leder geval gevaarlijk misleidend. De scheppende mens aanvaardt, op een zeer hoog plan, op het plan der scheppenden en hůn werkelijkheid, Thomas’ uitspraak volkomen, doch met een volstrekt erkennen van de – nóg sublieme, der ondanks–alles–sublieme – menselijke scheppingskracht, van datgene dus waarbij de niet-creatieve mens, die Thomas’ uitspraak beaamt, geen het minste belang heeft, dat hij niet kent en niet telt, en, blijkens Thomas’ voorbeelden, zo meent hij, terecht niet telt.
     De uitspraak moet dus vooral niet in zijn handen geraken, niet met zijn interpretatie normatief worden.
     De niet-creatieve mens onderschrijft Thomas’ uitspraak als waarheid juist wegens het beeld dat hij gebruikt en de voorbeelden door hem genoemd. Het beeld bevestigt zijn ervaring, en de voorbeelden ?... Zij geven hem het gevoel, dat volgende bladzijde

[64]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-10-2014