lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde mas-zelf zijn Summa met een strootje vergeleek, – ’n vergelijking waartoe echter niemand anders, over de Summa sprekend, het recht heeft. Ook is het volkomen juist, dat Socrates, die zoveel wist, zeide « niets » te weten. Een soortgelijke ervaring, van menselijke onmacht en menselijke ontoereikendheid, is, op het terrein van het practisch handelen, ook het lot van de schepper van een staat, en heeft, elders weer, de zedelijke mens, of hij nu de zedelijke zelfperfectie van een Boeddha of die van een Franciscus verwerkelijkte. – Niettemin blijft datgene wat deze scheppende mensen (en daarmee « de menselijke natuur ») geestelijk, zedelijk, artistiek, staatkundig, technisch, wijsgerig en wetenschappelijk bereikten, en bereikten met een goed « dat met de menselijke natuur overeenkomt », iets grandioos’, iets dat, als menselijke prestatie, duizend maal méér en van gehalte duizendmaal edeler is dan het bouwen van ’n optrekje, het afdammen van ’n plas of het opbinden en binnenhalen dat des wijnbouwers is. Hun natuurlijke vermogens realiseerden iets dat alle eeuwen door bewonderd zou blijven als een onbenaderbaar hoogtepunt van menselijke en natuurlijke scheppingskracht, iets waarbij geen sterveling het zou wagen aan het nauwelijks-meer-bewegen van ’n zieke te herinneren. Hun werken aanschouwend, ervaart men volkomen het tegendeel. Men aanschouwt een grandioze vrijheid, een, volgende bladzijde

[63]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-10-2014