lijst van werken
vorige bladzijdeW I E   H A N T E E R T   E E N   W A A R H E I D ? . . .vorige  bladzijde « THE élan vital means a renaissance to a poet: to the barbarian it means brute power.  » Deze voortreffelijke uitspraak van Irwin Edman wordt door De Kadt (Verdediging van het Westen) duidelijk uitgespeeld tegen Bergson. Hij verwijt Bergson zijn indirecte medeplichtigheid aan het brute geweld over Europa ontketend. Dit verwijt is onhoudbaar. De consequenties ener waarheid komen voor rekening van hem die een waarheid ontvangt d. i. interpreteert. Een waarheid wisselt van inhoud overeenkomstig de inhoud van haar ontvanger. « Al wat wordt opgenomen, wordt opgenomen overeenkomstig de aard van de opnemer » (Thomas). Het is met de goede waarheid gesteld zoals het gesteld is met de goede middelen; en omtrent deze laatste leert ons een Oosters wijze: « Wanneer de verkeerde man de goede middelen gebruikt, werken ook de goede middelen op de verkeerde manier. » Dit alles ligt trouwens reeds in Irwin Edman’s uitspraak opgesloten.


I

« Droom van geen staat in Plato’s zin! Laat het u voldoende zijn, dat het geringste enige vooruitgang vertoont, en houdt dit resultaat, juist dit, volgende bladzijde

[58]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-10-2014