lijst van werken
vorige bladzijdevorige  bladzijde godsdienstige situatie van dit moment betrekt; dat zij de gevechten welke op die terreinen gaande zijn, op hun al of niet vitale waarde toetst en ons een beeld geeft van de geestelijke en intellectuele spanningen die daar naar een katharsis streven en deze al of niet voorbereiden; al zal men begrijpen, dat men het actueel moment ener cultuur niet reel kan beoordelen wanneer men die allerbelangrijkste! aspecten onbesproken laat. Maar wel verwachten we dan, naast de destructieve, zieke en nivellerende instincten van de massamens, ook de instincten, de  zedelijke  en scheppende instincten ener geestelijke lite (en hn  macht  en  functie ) in haar beschouwingen vastgesteld te zien. Men kan zich, als men het lot ener cultuur psychologisch wil berekenen, niet exclusief bepalen tot een taxatie van de psychische inventaris van de massamens, hoe onrustbarend en machtig diens aanwas ook is; men moet ook het wezen der scheppende instincten, dat bezit ener geestelijke lite, hr psychische inhoud, datgene wat haar (en met haar op enigerlei wijze ook de cultuur) innerlijk bepaalt, vorm geeft, stuwt, sterk en staande houdt, aan zijn onderzoek onderwerpen. De psychologie, die ter kenschetsing van de situatie, de ontbindende instincten van het gepeupel en de omvang reeds van dat gepeupel ontmaskert, kan de creatieve instincten van de lite-mens en hun mogelijke, en dan in volgende bladzijde

[9]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2014