lijst van werken
vorige bladzijde     vorige  bladzijde Wanneer men in de tegenwoordige mens de massamens herkent en die massamens op zijn instincten en affecten ontleedt, en dit gebeurt hier genadeloos, meesterlijk, en subtieler genuanceerd dan in Ortega y Gasset’s Opstand der Horden; wanneer men constateert dat datzelfde verwilderde, corrupte, stupide instinct- en affectleven niet minder heerschappij voert in de z. g. niet-massamens, in de z. g. zedelijke, godsdienstige en intellectuele « persoonlijkheid », en zulks geschiedt hier even onbeschroomd als onafwijsbaar; wanneer men vervolgens heel dit samenstel of samenraapsel van massamens en z. g. niet-massamens verstaat als de substantie en gevaarlijke ondergrond (niet achtergrond) der moderne westerse beschaving, dan rest er inderdaad nauwelijks nog een andere conclusie dan dat het met onze beschaving om en nabij gedaan is. Zij blijkt dan geestelijk door en door verrot, en rijp om weggevaagd te worden.
    Evenwel : de psychologie analyseert slechts één aspect van het leven; en dit boek laat bovendien nog een zeer essentiële analyse, die hier niet had mogen ontbreken, achterwege.
    Wanneer de psychologie zich opmaakt het probleem van de huidige mens te bespreken om aldus de nog resterende kansen ener cultuur te schatten, kan men uiteraard niet verlangen dat zij – de psychologie! – in haar beschouwingen de wetenschappelijke, artistieke, wijsgerige, volgende bladzijde

[8]


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 11-03-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2014