lijst van werken
vorige bladzijdehet scheppend beginsel van al mijn denken en handelen — niet en nooit ontkomen (ik ben mijn onvermijdelijkheid); ik kan mijn lot (mijn ziel) wèl met eerbied aanvaarden. — Is mijn vrijheid enkel een handeling (een eerbiedig instemmen) van den géést...?

313

  In ieder geval: het goede niét doen is noch menschelijk, noch dierlijk.

314

  Een mensch is vrij (’n weinig vrij) — binnen zijn mogelijkheden. Hij is alleen niet vrij in zijn mogelijkheden. — Wordt hierdoor de waarde van een daad gedévalueerd? Evenmin, dunkt mij, als de daad van een heilige door de bekentenis, dat hij levenslang door Gód werd voort-gesleurd.

315

  Het bedrijven van wetenschap zou men als volgt kunnen definieeren: ik klop op uw schouder en gij klopt op den mijne (en beide partijen zijn content). — Ook rond Fran­ciscus, den heilige van Assisi, werd veel wetenschap be­dreven, zeer ernstige, zoowel door protestantsche als door katholieke geleerden. Hun beider wetenschap verschilde echter essentieel van de gebruikelijke wetenschap. De protestantsche zou men kunnen definieeren met ,,ik klop’’ of ,,ik klop aan’’; de katholieke met ,,ik klop af’’ (het was


135
volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009