lijst van werken
vorige bladzijde

297

  Het geweten is niet anders dan het hebben van een oordeel, — hetzij ingeschapen, hetzij intuïtief, hetzij verstandelijk-gevormd. Het is altijd een oordeel, een weten volgens hetwelk men handelt: goed en kwaad onderscheidt.

298

  Gewetens-vórming is dan ook slechts het vormen van een oordeel (omtrent hetgeen goed en niet-goed is); het vor­men ook van den wil om overeenkomstig dat oordeel te handelen.

299

  Ons handelen is slechts de gedaante in daden, de levende plastiek van ons oordeel; het is de uitspraak in daden (de eenige uitspraak waarop het aan komt) van ons geweten, — deszelfs éénige vórm, deszelfs eenige gestálte!

300

  Een intuïtief oordeel is slechts zooveel waard als het verstand (achter die intuïtie) waard is. Men moet niet meenen dat iemand met een bot verstand een intuïtie pro­duceert die niét bot (of het aankijken waard) is.


131
volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009