lijst van werken
vorige bladzijdeal die gratie telkens weer in die kleine grutters-mentaliteit te moeten verzeilen...

291

  Nijmegen. Als ge er op een ijskouden wintermorgen om zes uur ontwaakt en de wereld is dan spiegelglad, dan kunt ge er des middags om drie uur nog overal en rijkelijk uw nek breken. Nijmegen is geen normaal stadje meer. Men leeft er sedert kort bovennatuurlijk. Men weze er een weinig op zijn hoede.

292

  Met mij, zegt Christus, is de zonde en het oordeel in de wereld gekomen. ,,Ware Ik niet gekomen en had Ik niet tot hen gesproken, dan hadden ze geen zonde; nu echter hèbben ze geen verontschuldiging’’. (Joan. XV, 22) en: ,,Want de Vader oordeelt ook niemand, maar het oordeel heeft Hij geheel aan den Zoon gegeven’’. (Joan. V, 22)

293

  Er is slechts één werkelijke zonde, die tegen den H. Geest d.w.z. die... der uitverkorenen, die van Christus’ mystiek lichaam. ,,Aan de menschenkinderen worden alle zonden en al de lasteringen vergeven, waarmede zij lasteren. Wie echter lastert tegen den H. Geest, hij heeft geen vergiffenis in eeuwigheid’’ (Marcus III, 28.29) en: ,,Alwie een woord zal spreken tegen den Menschenzoon, hem zal vergeven


129
volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-10-2009