lijst van werken
vorige bladzijde162

   Het veroveren der orde is strijd, avontuur, spanning, gevaar; zoo ook, en nog meer, het leven in en van uit de orde; evenzoo: het omringende leven overeenkomstig die orde herscheppen. Rust en vrede moet men bij dit alles niet zoeken. Rust en vrede vindt men buiten dit leven: buiten God, buiten de waarheid, buiten de orde en buiten de menschen. Als wandelende lijken. Of op de vreedzame eilanden van den waanzin.

163

   Het bezit eener waarheid resulteert niet in rust, maar in waken, onaflaatbaar op zijn hoede zijn, bidden, strijden, werken. Ook de waarheid is een brood dat in het zweet des aanschijns verdiend en genuttigd wordt. Elk waarheidsbezit wordt van aanvang tot einde bedreigd, ondermijnd. Elke waarheid loopt kans, zoodra zij den mensch wordt toevertrouwd, onwaar begrepen, onzuiver bezeten (of misbruikt) te worden d.w.z. zoo niet onwaar geléérd, dan toch verleugend gelééfd te worden. Deze kans is geen uitzondering, doch een doorloopend reëel feit. Een waarheid eischt rustelooze contrôle, rustelooze zuivering, rusteloozen afweer, rusteloozen aanval. Zonder dit is de waarheid (ook het Evangelie) even gevaarlijk als de leugen: zij ontaardt ér onmiddellijk in.

164

   Het leven gedoogt geen rust: noch individueel, noch col-


79
volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-10-2009