lijst van werken
vorige bladzijdevoorstellen — vaststellen! Strijd tegen wat? Tegen gevaren! Tegen mógelijke, en dus... reëele. — Zou dat niet kunnen? Het móet kunnen! De aarde leven is stééds een anti-idylle leven. — En de beduchtheid voor mogelijke gevaren is niets anders dan angst voor reëele! En dat is reeds het reëelste gevaar...

138

   Dat het leven niet en nooit idylle is moet onze eenige idylle zijn.

139

   Het ergste probleem ontstaat wanneer men het ernstige probleem zelfs niet meer bespreken durft. ,,Nichts ist so verderblich, als einer unvermeidlichen Gefahr nicht mit offener Stirn entgegenzugehen.’’ (Carl von Clausewitz)

140

   Een revolutie bestaat niet in het ontwaarden van hetgeen waarde heeft, doch in het scheppen (en onverzoenlijk verwerkelijken) van nieuwe waarden, en in het ontmaskeren van onwaarden.

141

   Men moet niet meenen (doch de niet-scheppenden mee-


66

volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-10-2009