lijst van werken
vorige bladzijdevermoeit (verveelt): u zoowel als ons. Het leven heeft tenslotte ook behoefte aan verrassingen!

134

   Ergens moet het leven altijd masker zijn. Het ondoorgrondelijkst en ongeloofwaardigst is de eerlijkheid. Daarom moet zij ook terdege geharnast zijn en over snelle, scherpe wapens beschikken: zich in aanval en verdediging onvervaard, deskundig en heerschzuchtig kunnen opleggen!

135

   De aarde verdraagt geen gemoedelijkheid — tenzij men zijn hoogsten (bittersten) ernst als zijn gemoedelijkheid bezit.

136

   In den politieken strijd moet men niet slechts met alle mógelijke gevaren rekening houden, men moet ze, zeer bewust (en successievelijk), als wérkelijke, reeds bestáánde gevaren poneeren. De massa is vadsig. Men moet haar opschrikken, wakker stooten, waaksch houden: haar geen idylles voorspiegelen.

137

   Zelfs de rust moet men als een voortdurenden strijd


65
volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-10-2009