lijst van werken
vorige bladzijdegezag terzijde: confrontatie, geweten — en, als het geweten nooit zegepralend. — Wčlk ,,terzijde” werd onlangs nog eens gedemonstreerd met het slot van Steinhoffs Rembrandt-film: het lugubere keldertje; een slot, dat overigens niet noemenswaard verschilt van het einde, dat Vondel ten deel viel, en Machiavelli, Dante, Franciscus en wien al niet (na — en voor — Christus)...


4

   De revolutie zegeviert over de wereld. Maar zegeviert zij in ons?! Als zij niet in ons zegeviert, is dan ook haar waarheid niet een ,,gezag-terzijde”? En geldt dan ook met betrekking tot haar (en ons) niet het bittere oordeel: ,,Zij was de brandende en schijnende lamp, maar gij wildet u slechts een wijle in haar licht verlustigen”?!

5

   Velen verstevigen hun waarheid slechts, omdat zij niet zonder houvast durven leven. Even gewetensvol verstevigen zij daarom de leugen (het houvast bij uitnemendheid).

6

  Velen zoeken naar contra-argumenten om zich bepaalde kwesties van het lijf te houden. De kwestie kon wel eens een werkelijkheid, en hun werkelijkheid wel eens kwestieus blijken. Hun contra-argumenten zijn dan niet bepaald kieskeurig, — modder veelal: voor een dijk die hen voor


12

volgende bladzijde

volgende bladzijdeaangemaakt: 10-06-2002 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-10-2009