lijst van werken
vorige bladzijdevorige 
 bladzijde dit waar te maken, zal men toch minstens moeten aantoonen dat hun verzet tegen deze orde op een grondig misverstand heeft berust. Immers, deze orde is niet slechts een bron van zeer essentieele en geduchte wrijvingen geweest, maar zij werd (en waarlijk niet door de kleinste geesten der christenheid) voor het tegendeel versleten van een vertegenwoordigster van het Rijk Gods, n.l. voor de helpster en behoudster van een innerlijk voos, innerlijk afvallig ,,gedisciplineerd christendom”, juist van datgene dus wat zoovele niet-katholieke christenen van het katholicisme verre houdt. En zij wás niet alleen een bron van verzet om die reden, zij is dit, voor talloozen en om diezelfde reden, nóg. Deze orde een centrale en beslissende functie toedenken, eischt, wil dit toedenken eenigszins aannemelijk zijn, een afrekenen, niét met de onzakelijke bezwaartjes der kleine luiden en der kleine belangetjes maar met het essentieel verzet der persoonlijkheden.

Er zou iets voor te voelen zijn van Duinkerkens babbelziek heenpraten over elke essentie nog te demonstreeren aan zijn uitlatingen (vol tegenspraak) over Machiavelli, het herontwakend nationalisme onzer dagen etc. maar beperken wij ons liever tot de actueele godsdienstige problemen, de belangrijkste van zijn boek.3

Zooals gezegd, wilde ,,Verscheurde Christenheid”, behalve de verscheuring der Europeesche christenheid en het verval van de hedendaagsche katholieke wereld historisch volgende bladzijde

182volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 23-04-2011 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 31-01-2013