lijst van werken
vorige bladzijdevorige bladzijde ten voordeele of ten nadeele is van het bovennatuurlijk heil van den mensch, - het is eenvoudig een plicht van naastenliefde; en het eenige dat ten voordeele of ten nadeele is van het Rijk Gods (en daarmee van het bovennatuurlijk heil van den mensch), ik herhaalde het reeds vele malen, is, voor zoo ver het óns aandeel betreft, de al of niet vrije, onbelemmerde werkzaamheid van bovennatuurlijk leven-de, bovennatuurlijk gerichte, waarachtig apostolische Godsmannen. Zonder hun werkzaamheid is alles wat goed is in de natuurlijke orde ten nadeele van het bovennatuurlijk leven van den mensch. De waarachtige christen dient daarom zoowel het bovennatuurlijk als het natuurlijk heil van den mensch, en beide dient hij, als christen, belangeloos. Hij dient den mensch in het tijdelijke ook al brengt hij daardoor de gemeenschap geen stap dichter bij het Rijk Gods, en hij dient het Rijk Gods ook al wint hij er geen ziel mee voor Christus. Hij dient. Hij laat geen heden langs den weg crepeeren omdat hij opgaat naar den tempel van een christelijke toekomst, en hij verwaarloost geen strijd voor het Godsrijk omdat hij ook het beste van zijn krachten geeft voor een waarachtig rechtsherstel in de orde van het tijdelijke. De opgaaf van zijn leven is: beide gevechten, die elk op hun beurt, die elk voor zich het beste van zijn krachten opeischen, tot een harmonie te verzoenen. En deze harmonie – bemerkten wij dit nimmer? – moet de christen waarlijk niet alleen op het terrein van dié twee gevechten tot stand brengen....

Er is echter nog een tweede belangrijk punt dat Maritain over het hoofd ziet. Afgezien van de kwestie dat in een volgende bladzijde

151volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 23-04-2011 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-01-2013