lijst van werken
vorige bladzijdevorige bladzijde een bovennatuurlijk levensbeginsel, ook de scheppings-kracht bestaat van een natuurlijk-zedelijk levensbeginsel en dat dit laatste het eenig scheppend (en normatief) beginsel kán, en daarom ook het actueel scheppend beginsel móet zijn (of moet worden) van een niet meer christelijke gemeenschap op sociaal gebied.
De vraag, die de christen zich heden stelt, luidt niet enkel: ,,Hoe kunnen we de bestaande politieke gemeenschappen in een nieuw beschavingsregiem binnenleiden waarin de eischen van het Evangelie op de sociaal-tijdelijke orde wezenlijk inwerken”1); dat is één vraag, en het antwoord daarop is: door allereerst te ijveren voor een nieuwe christenheid, en de eerste voorwaarde daartoe, voor zoo ver het óns aandeel betreft, is de vrije, onbelemmerde werkzaamheid van waarlijk bovennatuurlijk gerichte Godsmannen. Inderdaad: ,,une rénovation sociale chrétienne sera oeuvre de sainteté ou elle ne sera pas2); maar een ,,rénovation sociale”, datgene dus waarop ook een niet-christelijke wereld recht heeft en waaraan ook de christen plicht heeft mede te werken, zal de vrucht zijn van een natuurlijk-zedelijke hernieuwing. volgende bladzijde


1) ,,Le problème qui se pose devant eux, et qui est insoluble pour toute politique à objectif rapproché, est de conduiremoyennant les changements profonds les remaniements de structure requis pour cela, et aussi les diminutions de souveraineté nécessaires à l’établissement d’une véritable communauté temporelle internationaleles cités politiques existantes, à travers les vicissitudes et la dissolution du régime actuel, jusqu’à un régime nouveau de civilisation, foncièrement différent du régime actuel parce que réfractant effectivement dans le social-terrestre les evigences évangéliques.” (,,Humanisme Intégral”, bldz. 276-277).
2) ,,Du Régime Temporel et de la Liberté”, bldz. 66.


147volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 23-04-2011 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 27-01-2013