lijst van werken
vorige bladzijdevorige bladzijde il n’y avait rien. Et devant moi un mur, Un mur noir.” En hiermee zet dan de groote beproeving van dit leven in, de sombere wanhoop van aldegenen die God liefhebben, en voor wie Augustinus’ woord, dat de liefde tot God de eerste is wat de rangorde aangaat en de liefde tot de naasten de eerste wat de uitvoering betreft, geen exterieure richtlijn voor het handelen, maar de diepste gedrevenheid, het wezen-zelf van het eigen leven werd.


3

Zijn priesterlijk werken strandt en verzandt voortdurend in de stilte van zinledige conflictjes, in de uitzichtslooze stilte – sloopend en naargeestig – van wrijvingen, klein en giftig, die met geen enkele werkelijkheid verband houden, die enkel maar absurd en beschamend, doelloos en vernederend zijn. Zij zullen zijn teederen en toch sterken levens-moed, zijn liefde ook, langzaam, gestadig ondermijnen, uit-putten tenslotte. Het drama der schaamte (dit drama der zuiveren van hart) is het einde van dezen ootmoedige. Het ,,lijden door de zielen” is hem geen steun meer. Ook het gebed – zijn eenige houvast nog nu het werken hem geen steun meer biedt – ontvalt hem. Met angst ontwaart hij, dat de geest van gebed in hem uitdooft. Nóg bezit hij den (vertwijfelden) wil om te bidden, doch ook deze voelt hij verzwakken, bezwijken. Dan vecht hij den wanhopigen strijd om althans het gelóóf in het gebed te behouden, het geloof dat God het hóórt, dat het hem niet blijvend verraden zal. Wat is zijn verdediging van de vrede der contemplatieven tegen de spottende suggesties der volgende bladzijde

115volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 23-04-2011 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-01-2013