lijst van werken
vorige bladzijdeTEIXEIRA DE PASCOAES

Mystiek Christendom1)


I

Nachtstroomtarief en spaarbrandertjes hebben ons geloof, eindelijk, gestabiliseerd tot een gevaarloos bezit: een dom concreet burgermansmoraaltje dat weinig vraagt (en nog minder verontrust), en dat, opgevolgd, geen andere functie schijnt te bezitten dan elk mysterie, elke onzekerheid ook, te ontzenuwen. Het christendom is zeer, zeer satisfait geworden, salonfähig: een schemerlamp die een triest, spaar­zaam licht verspreidt, een levenlooze schemering in een nog levenloozer stilte. Het onthult weinig, en het verhult veel. Het conserveert en continueert een zorgvuldig be­grensd schijn-bestaan waarin wij ons geborgen voelen.
Het „goddelijke” is ons – o ironie – zeer „vertrouwd” geworden, en het heeft ook de aarde, dit schrikwekkend mysterie, „vertrouwd” gemaakt. Niet omdat wij Christus leven, niet omdat God even oneindig nabij is als oneindig ver en het christendom antipoden mogelijk maakt als fra Angelico en Joannes van ’t Kruis, maar omdat de religie, vernield tot een acceptabel burgermansmoraaltje, een mid­del is geworden om de oppervlakte te leven, om niét te leven, om elk bewustzijn en elke realiteit, zoowel die der aarde als die van Christus, ver te blijven. Dit heeft ons volgende bladzijde


1) N.a.v. „Paulus, de Dichter Gods”.

70volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 03-02-2007 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 24-01-2013