lijst van werken
vorige bladzijdeLIED VAN DEN WERKLOOZE


In de trein zit een jonge vrouw,
haar blanke, sterke hand
ontroert mij zoo vreemd;
ach, toen de hand van mijn moeder nog jong was,
hoe kort nog is dat gelen...

En nu is haar hand reeds gehavend,
verdord en zoo vaal gekleurd,
ach, hoe snel is ook voor die vrouw daar
het leven voorbij en verbeurd.

Er is zoo gevloekt, z gebeden,
waartoe heeft dat alles gediend,
haar hand is nu oud, en niets anders
heeft het leven gedaan dan gestriemd

De vrouw tegenover me lacht
en praat, zij is jong;
hoe kort en hoe lang is t geleden
dat ook mijn moeder nog zong,

dat zij geloofde en hoopte,
en zij gelooft en hoopt ng,
haar wanhoop wl niet gelooven
in zoon hondsch bestendigd bedrg,

en hoe is haar hand reeds gehavend,
haar kleine moedige hand,
in die luttele snelle jaren
waarin een leven verbrandt.25

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 08-03-2010