lijst van werken
vorige bladzijdeZij wankelt even; Theo grijpt haar in een steeds inniger omhelzing. Pater verbunt ziet ernstig en gekweld toe; in de stilte hoort men duidelijker de piano-muziek van Mozart).


G o r d ij n


188

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 20-04-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-05-2010