lijst van werken
vorige bladzijdeT h e o  B a k s :

Neen hoor, het meeste houd ik van... dit patertje...


P a u l a   B o u t s :

Zoo...


T h e o  B a k s :

en... van jou... en van jou nog iets méér.


P a u l a   B o u t s :

(begint te glimlachen, er komen tranen in haar oogen)


T h e o  B a k s :

Kom, wat is dat nu? Vind je dat te weinig, een klein beetje meer? Maar dan weet je niet hoevéél ik van hem houd.


P a u l a   B o u t s :

(zwak) :  Toe, toe, laat me alleen, laat me gaan...


T h e o  B a k s :

Paula...! Paula...!


P a u l a   B o u t s :

(opziend) :  O Theo... Ja...? (glimlacht)


T h e o  B a k s :

Fluit nog eens...?


P a u l a   B o u t s :

Ik heb niet gefloten...


T h e o  B a k s :

Ik floot ook niet... (lacht) Paula! Fluit eens. Toe, fluit eens. (vleiend) :  Ik hou zooveel van je.


P a u l a   B o u t s :

(aarzelt; dan spitst zij haar lippen om te fluiten. Op hetzelfde oogenblik drukt Theo haar een kus op de lippen.


187

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 20-04-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-05-2010