terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeEEN ANDER SPOOR...?

    Ik kon Bruning gerust stellen door hem de inmiddels in druk verschenen rede van Van Vriesland te overhandigen, zodat hij dus zelf kon lezen, dat deze wel dégelijk onderscheid maakt tussen de onverbéterlijken en hen, die - als Bruning -hun schuld beleden.
    Toen Bruning mij kort daarop weer een bezoek bracht, heb ik hem het volgende voorstel gedaan: ,,begint U”, zo zei ik, ,,uw medewerking aan mijn tijdschrift met een bijdrage, waarin U mededeelt, dàt U fout bent geweest, waaròm U fout bent geweest en waaruit blijkt, dat U het betreúrt, dat U fout bent geweest. Doet U dat juist in mijn tijdschrift en niét in een Rooms tijdschrift, om elke kwaadsprekerij over geloofsvriendjespolitiek hij vóórbaat de kop in te drukken. Ik geloof”, zei ik, ,,dat mijn anti-fascistische gezindheid niet in twijfel wordt getrokken, terwijl eveneens genoegzaam bekend is, dat ik geen vriend ben van Rome”.
    Op dit voorstel is Bruning ingegaan. Het resultaat vindt de lezer(es) hieronder. In een begeleidend briefje merkte Bruning - wie dit artikel naar ik kan verzekeren, niet in de koude kleren is gaan zitten - nog op: ,,Het was allemaal niet zo eenvoudig; en het is tot het laatste woord toe niet eenvoudig gebleven. Ik hoop echter, dat het resultaat U bevredigt. Overweegt U echter, dat ik, zoals ik mijn waarheden op mijn eigen wijze in bezit genomen heb, ze ook op mijn wijze heb moeten verliezen”. (Cursivering van mij, B. B.)
    Moge Brunings eerste bijdrage aan Maatstaf de ,,onverzoenlijken” doen inzien, dat ook de onverzoenlijkheid in bepaalde gevallen haar grens moet hebben.

Bert Bakker


Laat ons aannemen dat het juist is wat Charles in zijn Volg het spoor terug als beslissend vooropstelt, nl. dat wij ook na de capitulatie van het leger als volk in oorlog waren gebleven en dit tot de vrede zouden blijven; èn dat met het feit dat de bezetter zich niet aan de afspraken van het Landoorlogreglement hield, de illegaliteit (i.c. van de guerilla) haar juridische verantwoording had ontvangen. Ik weet hèt niet, ik ben geen deskundige, maar die stelling schijnt me


423

volgende bladzijde

aangemaakt: 17-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010