lijst van werken
vorige bladzijde
13D e    Z i e l

fragment uit: De Ziel bekoort...O ziel, die in uw godlijk ochtenduur, geen neigen
naar aarde's blijdschap en haar zuivre lusten weet
en, nog verzonken in uw ver voorwereldsch zwijgen,
geen wrok of wijsheid wint uit 't u omringend leed,
die mij nooit kende, door mijn zonde nooit bedreigde,
die mijn schoonheid niet zag en mij geen daad verweet;
o zuivre tuin van God - ach hoe uw geuren stijgen
eenzelvig naar den zoom van Gods volheerlijk kleed...
O ziel, die onaanraakbaar in uw godlijk zwijgen
ng van geen paradijskwaad en geen wereld weet...volgende bladzijde
inhoudsopgave

aangemaakt: 27-09-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 07-03-2010