lijst van werken
vorige bladzijde
ALWIE EEN WOORD ZAL SPREKEN TEGEN DEN MENSCHENZOON, HEM ZAL VERGEVEN WORDEN, MAAR WIE TEGEN DEN HEILIGEN GEEST GELASTERD HEEFT, HEM ZAL NIÉT WORDEN VERGEVEN.... „Worde zijn woning tot eenzaamheid, en zij haar geen bewoner meer; en zijn overheidsambt ontvange een ander.”

Want de Geest des Heeren had hen gezalfd: „om te genezen de gebrokenen van harte, om aan de gevangenen vrijlating en aan de blinden weder het gezicht te verkondigen, om verslagenen in vrijheid weg te zenden, o m h e t u i t v e r k o r e n j a a r d e s H e e r e n t e p r e d i k e n,” — doch hoeveel bitterheid hebben zij Hem voortgebracht....

Les ames sont nues. Et en un certain sens l’Eglise aussi est nue.” Dit gelde ook hier. volgende bladzijde


46


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011