lijst van werken
vorige bladzijde
een zoo volstandig mogelijke menschelijkheid” (Ernest Michel), wordt hen, daar, onthouden.
Elk doorwerken van Gods genaden wordt door priesters, die niet bovennatuurlijk leven, minstens belemmerd en tégengehouden. Erger nog. De menschelijke wijsheid vonnist de goddelijke als een dwaasheid én: haar dienaren als d w a z e n. En tot het bittere einde vaak blijft dit vonnis „consequent”. De bovennatuurlijk levenden worden, door de vertegenwoordigers van dat tusschengebied, n i e t a l s z o o d a n i g herkend; men begrijpt nog minder hun daden. Hun daden en gedachten worden schokschouderend weggedrongen, dom en grof weggejudast als excessen van fanatici, als.... „een schande voor de Kerk” (hoe heeft men Don Bosco niet als een idioot behandeld; hoe heeft men Pius X, het „hongerend hart van deze eeuw”, niet gekweld!) Zij worden niet enkel in hun werken belemmerd, maar positief (en hoe verbitterd vaak, o Maximin) tégengewerkt en bestréden, — en, ja, het is logisch, men meent hiermede, met het bestrijden van deze dwazen „eeredienst te bewijzen aan God”.... Men begrijpt hiermede ook eenigszins hoe verhard, harteloos en tyranniek een gezag, dat niet bovennatuurlijk leeft, zijn beste zonen móet bejegenen, moet kwellen, bestrijden en vonnissen. Beiden rekenen met volslagen andere waarden, en er is geen enkele brug. „Vous vous foulez au pied les richesses, celui-ci les recherche. Vous, vous faites régner dans votre coeur le silence, la douceur, le mystère; tel autre, au contraire, se plait au bavardage, a le front impudent, aime le forum, les places publiques”.... „Quel moyen de s’entendre, parmi tant de différences de goûts?12)

Dit alles voltrekt zich, zoodra het bovennatuurlijk leven wordt volgende bladzijde


43


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011