lijst van werken
vorige bladzijde
voorzeker, dat de priester in het zieleleven zijner geloovigen die voorwaarden helpt scheppen waardoor het ontvangen der heilige Sacramenten iets volslagen anders wordt dan het bestendigen van een steriele sleur; de gewone weg (de ándere weg is die van „het vermetel vertrouwen”!) is, dat de geloovige dóór den priester met deze genade léért meewerken. — Het is niet voldoende (het is dikwijls zelfs niets) H. Communies uit te deelen; noodzakelijk is ook de liéfde te ontvlammen; noodzakelijk is ook de groote geheimen van de Communie als wèrkelijkheden leven. „Si l’on veut que les âmes s’ouvrent à la grande piété et entrent dans ces états d’union si glorieux à Dieu et si profitables à l’Eglise, il est certes nécessaire d’exciter leur volonté, mais avant tout d’éclairer leur esprit.” „Ceux qui croient devoir réserver la prédication des vérités plus hautes à une élite et à des circonstances exceptionnelles, tarissent, sans le vouloir, dans l’Eglise, la plus abondante source de sainteté; car la vérité est le principe de tous les dévouements et de tous les transports de l’amour.11) En was er, bij dit zwijgen, maar slechts sprake van priesters „qui croient d e v o i r réserver” etc., maar dit verwaarloozen dier zoo uiterst vruchtbare levensbronnen is, in dat tusschengebied, het onvermijdelijk en sinister gevolg van de omstandigheid, dat hun geest zelf nooit dit licht gedronken heeft - laat staan als het begin en beginsel van overgave en liefde ervoer.

Alles wat de troost, de vreugde, de kracht, de kennis, de nederigheid en de vastberadenheid, de zachtheid en de verstorvenheid, het Geloof, de Hoop en de Liefde der menschen zou kunnen zijn; alles waardoor zij eerst waarlijk v o l l e d i g mensch kunnen worden, waardoor zij kunnen „opgroeien tot volgende bladzijde


42


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011