lijst van werken
vorige bladzijde
ademt waarmee het bij het leven van dat tusschengebied kan worden ingelijfd.
Alles wat God de Kerk heeft toevertrouwd, slechts om een b o v e n n a t u u r l ij k met Christus in God verborgen l e v e n in de zijnen te verwerkelijken, wordt daar, waar men de smáád van wat levenlooze sleur, van een beetje (soms bedrijvige) u i t e r l ij k h e i d als dé bestemming der Menschen, als het hoogst bereikbare voor „ons zwakken” beschouwt, zonder zin, doelloos, blijft ongebruikt, beweegt zich — van zijn eigenlijke bestemming beroofd — in een ijdel luchtledig. De Heilige Sacramenten dienen nog slechts om een sleur te bestendigen, — maar aan welke werkelijkheid (van de ziel of van Christus) beantwoordt die sleur? — Men reikt er de Sacramenten nog uit, maar men is daar niet in staat de grond der harten voor de ontvangst van dit zaad te „bereiden”. Men b e z i t wel de „kostbare krachten” die de Sacramenten zijn, maar men b e s c h i k t er nauwelijks anders over dan als een landman die niet weet welk kostbaar zaad hij uitzaait en niet weet, dat de grond bereid moet zijn: die niet weet, dat in een verwaarloosde, totaal uitgeputte grond ook dit (kostbaarste) zaad is wéggesmeten. — Natuurlijk: „Dieu ne s’est point tellement lié les mains, que son action dépende uniquement et absolument de la correspondance de ses ministres à ses volontés. Il sait agir par lui-même, et faire servir les obstacles mêmes à la sanctification de ses élus.” Maar: „Il est vrai néanmoins que, dans l’ordre ORDINAIRE de sa Providence, il veut se servir du concours personnel des hommes qu’il se choisit; et l’histoire est la pour montrer comment la sainteté se propage par l’influence des Saints, et comment le mal se multiplie par la négligence des prévaricateurs.10) En tot deze „ordre ordinaire” behoort volgende bladzijde


41


volgende bladzijde
aangemaakt: 27-01-2008 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2011