lijst van werken
vorige bladzijde
INHOUD

Bladz.
VOORBERICHT VII
IN MEMORIAM FILII ET PATRIS 1
OVER GERARD BRUNING 9

I
REMBRANDT, DE REALIST 17
HANS HOLBEIN DE JONGERE 45

II
BITUMEN. (VERTELLING) 51
HET VENSTER VAN BOURGES. (ROMAN-FRAGMENT) 85
RIMBAUD'S LAATSTE TOCHT DOOR PARIJS 92
KLONDYKE 100

III
VAN ANDR╔ GIDE TOT ANDRE╔ BRETON 113
DE PRIJS DER SCHOONHEID 166

IV
BEKROONDE ONTBINDING 173
VALSCHE MUNTER 182
HET BOEK VAN EEN VERZIEKTEN HARTSTOCHT 194

V
BIJ ,,DE SCHOOL DER PO╦ZIE" VAN HERMAN GORTER 205
JONGE DICHTKUNST:
I.    H. MARSMAN EN H. V. ELRO 218
II.   A. ROLAND HOLST 226
III.  MARNIX GIJSEN 235
IV.  DE ONTIJDIGE SAXOPHONIST 245
V.   PISTACHE 254

VI
DE WAANZIN DER DEMOKRATIE 263

271