terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijdeD E   L E E R L I N G

          er lag nu, ter plaatse waar Hij gekrui-
          sigd was, een tuin, en in de tuin een graf.
                                          Joannes 9, 41


1

de steen is voorgewenteld.
ít graf is koud en zwart.
het lichaam ligt ontweken en gevreesd.

het balsmen was reeds een vaarwel
van droeven en bedrogenen,
een laatste loochenen -
zie, Hij verried ons ít meest


18

volgende bladzijde
Inhoudaangemaakt: 18-02-2001 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-03-2010