lijst van werken
vorige bladzijde


MACCHIAVELLISME
EN MENSELIJK GELUK

Si l’on n’a égard qu’à l’indifférence courante et on n’y peut apporter aussi qu’une réponse courante et vulgaire, – qui ne sera point une réponse. Si l’on n’a égard qu’a l'ndifférence courante et vulgaire, sans remonter à ses sources, on n’y pourra également opposer qu’une foi, que des arguments, que des explications courantes et vulgaires, – qui n’auront point de prise profonde.

Henri de Lubac, Paradoxes.

So lassen Sie uns die Probleme meistern, in einer moralischen Weise, in einer geistigen Weise, ja mit Ehrfurcht und dem steten Bewusstsein, dass man selbst vielleicht nicht ganz recht hat. Vielleicht gibt es neben den eigenen noch andere Methoden, die helfen.

Pandit Nehru (tot Norman Cousins).1

   Men vraagt zich wel eens af, hoe Koestlers Darkness at Noon een zo ontelbare lezerskring heeft kunnen trekken. In de grond toch is dit boek een vlijmscherp dialectisch twistgeding, dat bovendien tienmaal spannender en in een bepaald opzicht ook huiveringwekkender is dan het relaas der feiten, – feiten, die, vergeleken met dit dialectisch handgemeen, niet eens zo schokkend, en zeker ook minder schokkend beschreven zijn. Zou die belangstelling voor een boek welks inhoud (probleemstelling) het gros geheel ontgaat en ook nauwelijks boeit, misschien verklaard moeten worden uit de behoefte aan n’importe welke aanklacht, mits deze zich maar serveert met de allure van een vernietigend vónnis? Zulk een behoefte ontstaat wel en grijpt vol onrust om zich heen ten overstaan van een wereld die een verwoestende Umwertung van de eigen ,,zekerheden” betekent, en zij wordt te groter behoefte wanneer er hij die zekerheden nog

921

volgende bladzijdeaangemaakt: 23-10-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 24-10-2010