lijst van werken
vorige bladzijdeINHOUD
toegevoegd
(voor en) door
Theo Bruning


Voorwoord en verantwoording door Theo Bruning


IJezus, de mens, is liefde
IIJezus, het GEWETEN der liefde
IIIJezus' menselijke natuur is Liefde
IVJezus' religie is de RELIGIE (uitsluitend) DER LIEFDE
VDe onbekende innerlijke wordingsgeschiedenis van Jezus' woord
VIJezus' waarheid moeten wij vanuit onszelf veroveren
VIIJezus vertaalt a.h.w. Israëls ,,Ik ben met u” met: ,,Uw Vader is met u”
VIIIJezus mysticus, de andere
     Eénwording met God
    Eenheid van beminnen en bemind worden
    Ga binnen door déze smalle poort, de dienende liefde
    ,,Dan zullen de Vader, de Zoon en de Geest hun intrek in u nemen”
    Vereniging met God via de liefde voor de evenmens
    Jezus, in God levend en van God vervuld: hebt gij elkánder lief
    De levensorde van de oorsprong, een orde van liefde
    Herstel van de eenheid met alle geschapen en goddelijk leven
    ,,Hebt elkander lief en de Vader, de Zoon en de Geest nemen hun intrek in u.”
    God doet niets omwille van Zichzelf; alles is geschied omwille van de mens
    Het worstelen der mystici om God en met God
    Juist niet op de wijze der mystisci
    De liefde der mensen kan Gods majesteit weerspiegelen
    Wil mij niet aanraken, ik heb u de medemens gewezen
IXVerschillen tussen de wegen der politiek en Jezus' religie
    Niet tegen het anti-sociale, anti-medemenselijke maar vóór de goedheid in de mens
    Niet met wetten, maar op basis van vrijwilligheid
    Jezus' anti-revolutionaire revolutie
    Gezag van religie: ,,de invloed van het goede op de intellectuele wil van de mens” versus de macht en de machtsstrijd van de politiek
XJezus kent geen enkele machtswil, uitsluitend onbevreesde inzet
XIDe gestalte van Jezus' boodschap
XIIHet centrale thema van Jezus’ prediking tijdens zijn leven
XIIIDeze "irreële" gedragspatronen vergen geen grote zedelijke "volmaaktheid"
XIVJezus' liefdeboodschap, voor Jezus ook de enige weg naar een nieuwe aarde.
XVEen nieuwe alternatieve wereld binnen de oude: het Rijk Gods
XVI Jezus' woord ook overgeleverd aan de wordingsgang der geschiedenis

Appendix

A Ons altijd maar partiële verstaan
B De politieke weg naar een menswaardig bestaan is de meest omslachtige
volgende bladzijdeaangemaakt: 19-02-2010 Copyright © 2015 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-01-2015