lijst van werkenAPPENDIX B

     De wet van de wereld is altijd geweld geweest. Met geweld het andere of verkeerde bestrijden, als de enige doeltreffende weg om tot een betere, rechtvaardige wereld te geraken. Maar wat door geweld bereikt wordt, handhaaft zich slechts door geweld of roept geweld op. De hele wereldgeschiedenis is één geschiedenis van geweld, van steeds stijgend geweld geweest, van materieel, fysiek en geestelijk geweld.

    De politieke weg naar een menswaardig bestaan is de meest omslachtige menselijke misvormingen die de machtsstrijd (wat ook betekent: betrokken worden bij de keiharde, corrupte machtsstrijd der mogendheden onderling) onvermijdelijk meebrengt. Dan moet ook de goede politiek de lagere hartstochten in de mens wekken, voeden en versterken. Ik geloof niet meer in de politiek. Ik vind het een trieste illusie te menen dat de politiek – die krachtens haar wezen niet of nauwelijks bij machte is de mens te verbeteren – in staat zou zijn een nieuwe wereld te scheppen anders dan met betrekking tot enkele voorwaarden daarvoor. Dit laatste mag dan zin hebben en de mens tot en persoonlijke inzet dwingen, ik geloof tevens dat met betrekking tot die voorwaarden (voor een menswaardig bestaan) de politiek, minstens, de meest omslachtige weg, en een vlucht voor de eigenlijke inzet is. Tenslotte geloof ik dat de macht bijna altijd in handen valt van hen die de meest triviale interpretatie van een gedachte zijn.

    Zie ook: Bruning, H., 'Macchiavellisme en Menselijk Geluk' in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1954, p. 921 - 954inhoudsopgaveaangemaakt: 19-02-2010 Copyright © 2015 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-01-2015