lijst van werken
vorige bladzijde


H E N R I   B R U N I N G

MARIA

Neen, Giovanna, dat zeg ik niet, en dat denk ik ook niet. - Maar wat je zegt over mijn liefde - en dat gaf je me ook vroeger wel te verstaan, - dat is war, dat is war. Daarom. . . . Ik wil van het geluk afstand doen. Ik wil arm zijn, arm met de armsten.

GIOVANNA    

En dat wordt je door van alles afstand te doen!? En om die leugen, die nieuwe leugen, verwoest je Lorenzos leven!? Zie je niet, hoe de anderen al niet meer voor je bestaan!

MARIA

Dit zal Lorenzos leven niet verwoesten. . . .

GIOVANNA

Zie je niet, hoe je zijn leven reeds nu verwoest, - jij, die niemand wilt kwellen! [onbeheerst:] Is dat leven niet tienmaal waardevoller dan het jouwe, dan de dwaze waan, de leugen, die je met je armoede najaagt.

MARIA

Giovanna, God zal mijn overgave aan Hem niet beantwoorden met Lorenzos ondergang. God weet. . . .

GIOVANNA

Ja, vertel dat eens. wt wt God, dat jij k weet!

MARIA

. . . . dat ik hem. . . . dat ik Lorenzo liefheb. . . . nog. Hij die mij redt, redt ook hem. . . . ook al doe ik hem nu veel verdriet nog.

GIOVANNA

Gansje! Begrijp je dan werkelijk niet, wat Laura Zuccari met haar vriendschap voor jou in de zin heeft?

MARIA

Laura?

GIOVANNA

Ja, Laura!

MARIA

Ze houdt van me, - zoals ik van haar houd. Ik geloof. . . . ik geloof. . . .

GIOVANNA

Zeg het maar: Ik geloof dat ze dezelfde weg naar de eeuwige zaligheid wil gaan als ik! Ook non worden!

MARIA

Ik geloof, dat ze verstaan wil, welke waarheid me. . . .

GIOVANNA

Hoe mooi! Maar laat ik je dan uit de droom helpen. Haar enige hoop is, dat ze haar eeuwige zaligheid via Lorenzo bereikt - of niet bereikt, want wat gaat haar, met Lorenzo, nog de eeuwige zaligheid aan! Begrijp je de comedie niet? Na dat verleden van haar - niet zo vertrouwen wekkend! - moet ook die vriend-
22

volgende bladzijde
inhoudaangemaakt: 02-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2010