lijst van werken
vorige bladzijde


M A R I A   G O R E T T I

MARIA

[verdrietig, zacht] : Als ik gelijk heb, dan niet om die reden.

GIOVANNA    

Natuurlijk niet. Ik heb altijd ongelijk. Bij zoveel zielegrootheid kunnen wij stakkerds het alleen maar mis hebben. - Toe, laat me alleen.

MARIA

Als je dat wilt. . . . Ik wil je niet kwellen.

GIOVANNA

Natuurlijk wil je dat niet. Daar ben je veel te gelukkig voor.

MARIA

Verdriet hebben - en ik heb veel verdriet, Giovanna - sluit toch niet in dat je anderen wilt kwellen.

GIOVANNA

Neen, - jij, liefste Maria, bent niet zoals ik! Jij - en de anderen kwellen! Ze bestaan niet eens voor je!

MARIA

Jullie zullen altijd voor me bestaan, en altijd bij me zijn.

GIOVANNA

In je hart, in dat grote alles-omvattende hart van je. Toe, schei toch uit met die onzin. - O, je moest eens weten hoe harteloos en honds je bent.

MARIA

Wat bedoel je?

GIOVANNA

Wat ik bedoel? Dit! Heel onze wereld heb je afgewezen, - is ’t niet zo? Jij behoort een zoveel verhevener wereld. Niet éen vraag, die ons bezig houdt, houdt jou nog bezig. Niet éen wil, die onze wil is, boezemt jou nog belang in. Voor jou is dat allemaal voorbij. Inplaats daarvan sluit je ons nu in je hart, of wat hetzelfde is: glimlach je over ons.

MARIA

Dat mag je niet denken. Ach, Giovanna. . . .

GIOVANNA

’Ach, Giovanna’, is dat alles? Toe, waarom antwoord je nu niet!?

MARIA

[hulpeloos]: Het is zo moeilijk.

GIOVANNA

O ja, is het plotseling zo moeilijk geworden!?

MARIA

Kan men ánders dan zijn diepste waarheid volgen. . . .

GIOVANNA

Je bedoelt: kan men ánders dan zijn egoisme zijn!

MARIA

Ik wil juist arm zijn. . . .

GIOVANNA

Wat weet jij van armoede! Dwaas! Al jouw liefde voor de mens is nooit iets anders geweest dan een teveel aan geluk. [snel:] En mijn ’liefde’, zul je zeggen, nooit iets anders dan een teveel aan haat.
21

volgende bladzijde
inhoudaangemaakt: 02-08-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2010