lijst van werken
vorige bladzijde


H E N R I   B R U N I N G

Deze overweging, goede en geëerde toehoorders, moge, alvorens het spel begint, hier fungeren als motto, bescheiden indicatie, en als verontschuldiging. [van rechts twee vrienden, in gesprek] Een tweede cumulatie van genoemde functies bezit het tête à tête waarvoor ik thans uw aandacht vraag. [trekt zich enigszins terug]

1STE VRIEND   

Na al de revoluties die geweest, en die revoluties zijn geweest van politici, van ’t politiek realisme, van macht en van geweld, rest er nog een mogelijkheid: de revolutie van de eerbied.

2DE VRIEND

Als ik ons gesprek goed begrijp, wil je dus nog iets verder gaan dan Plato: geen filosofen maar mystici als wetgever!

1STE VRIEND

Het is nog anders: ik denk aan mystici, die een revolutie realiseren, rechtstreeks, en op natuurlijk gebied.

2DE VRIEND

Welk een illusie. Herinner je wat Marcus Aurelius zei: ’Laat ons Plato’s staat vergeten’! En hoe bescheiden was nog Plato’s illusie vergeleken bij de jouwe.

1STE VRIEND

Wat denk je van de 17de eeuwse reducties in Paraguay; geloof je niet, dat die 17de eeuwse Jezuïeten daarmee een politiek-maatschappelijke revolutie van de hoogste orde hebben ondernomen, en gerealiseerd?

2DE VRIEND

Ik geloof, beste vriend, dat de hoogste illusie altijd de laatste is. Maar de laatste, onthoud dat, laat zich nog minder verwerkelijken dan al de voorgaande. Dat begreep ook Marcus Aurelius, toen die staatsman de bescheiden functie van de staatsman vaststelde, en dat toch waarlijk niet omdat hijzelf beneden de maat was gebleven. Bovendien: een revolutie eist macht, en de macht is altijd het einde van de revolutie: het begin der corruptie, het entrée van bruikbaarder idealen.

1STE VRIEND

De laatste illusie, beste vriend, is misschien de altijd gevreesde en daarom ontweken kérn van de zaak.

2DE VRIEND

[sceptisch glimlachend]: Dan zou de laatste illusie dus eigenlijk de eerste werkelijke kans zijn . . . .

1STE VRIEND

Ik denk dat je gelijk hebt. - Ik ben er overigens zeker van, dat een dergelijke revolutie zich reeds hier en nu voltrekt. [geruststellend] Maar ónze mystici dragen geen monnikspijen! Misschien worden ze ook daarom niet herkend! [door gordijnspleet
2

volgende bladzijde
inhoudaangemaakt: 02-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 20-10-2010