lijst van werken
vorige bladzijde


H E N R I   B R U N I N G

M A R I A   G O R E T T I

Drama in drie bedrijven met voorspel

Il faut un malheur sans consolation
SIMONE WEIL

P e r s o n e n

Inleider
1ste Vriend
2de Vriend
Giovanno Goretti
Lucia Goretti, zijn vrouw
Maria       )
Giovanna )
hun dochters
Alessandro Caracci, hoofdredacteur van revolutionnair dagblad; tevens leider der revolutie
Pietro Belotto )
Lorenzo Costa )
diens naaste medewerkers
Giulio Zuccari
Laura Zuccari, zijn zuster
Frederico Massimo, jong dichter
Gaudenzo Pontormo
Vriend
Nicolo, kelner
Verbindingsofficier
Kinderen en enkele hoge militairen.

Tussen de verschillende tonelen verloopt telkens een korter of langer tijd; alleen waar dit strikt noodzakelijk was, werd dit tijdsverloop gepreciseerd.

V O O R S P E L

Voor gesloten gordijn

INLEIDER

[in smoking van links, na buiging]:
Dames en Heren!
Wanneer Roebasjov - u herinnert zich ongetwijfeld de held uit ’Darkness at Noon’ - in zijn cel terug is, overweegt hij: ‘misschien zou later, veel later, de nieuwe beweging opstaan, met vlaggen en een nieuwe geest. - Misschien zullen de leden van de nieuwe partij monnikspijen dragen en prediken dat alleen de zuiverheid der middelen het doel kan heiligen. Misschien zullen ze leren, dat de leerstelling onjuist is die zegt, dat de mens het resultaat is van een millioen gedeeld door een millioen. . . . .’
1

volgende bladzijde
inhoudaangemaakt: 02-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-10-2010