terug naar werken Henri Bruning
vorige bladzijde

XGeen vrijheid, maar orde. Vrijheid is een bron van tuchteloosheid en leidt tot slavernij: slavernij ook aan de meest vernederende massa-instincten. Orde daarentegen, de gebondenheid aan de groote scheppende waarden van het menschelijk bestaan, maakt den mensch vrij en ontkluistert het gemeenschapsleven. Het zijn niet de waarlijk scheppende geesten die de vrijheid verdedigen, en als zij dit woord gebezigd hebben, hebben zij er iets totaal anders onder verstaan dan de ontwortelde menigte er heden onder verstaat. Vrijheid was voor hen steeds de vrijheid om de gangbare en gehuldigde waarden op hun waarde of onwaarde te onderzoeken en zich (ver en wars van alles wat het eigen leven en dat der gemeenschap verleugent) te binden, te onderwerpen aan werkelijk zuivere en levende waarden. Het zijn ook niet de bona fide firma’s die op handelsgebied het luidst de vrijheid — een bandelooze handelsmoraal — als dé moraal verdedigen. Het is altijd de onderwereld, die om vrijheid schreeuwt. Omdat alleen de onderwereld bij vrijheid, bij het vervagen der normen gedijt en welvaart. Omdat alleen de onderwereld van orde en ordening de dupe wordt. volgende bladzijde


31


volgende bladzijdeaangemaakt: 11-09-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-09-2009