lijst van werken
vorige bladzijde372 G U I D O   G E Z E L L E,   D E   A N D E R E

7.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 82.

8.

Prof. Dr Fr. Baur: Dichtoefeningen, Jubileum-uitgave van G. G.’s volledige werken, deel 1, L. J. Veen, Amsterdam, p. 251.

9.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 249.

10.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, I, p. 298.

11.

Ibidem, I, p.306.

12.

Ibidem, I, p.317.

13.

Ibidem, II, p.8.

14.

E. Lauwers: Schriften.

15.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 166.

16.

Ibidem, p. 144.

17.

Ibidem, p. 167.

18.

Ibidem, p. 164.

19.

Hugo Verriest: Twintig Vlaamse koppen, p. 148.

20.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 264.

21.

Ibidem, p. 137.

22.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, I, p. 225.

23.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 218.

24.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, I, p. 251.

25.

Ibidem I, p.369.

26.

Ibidem II, p. 24.

27.

Ibidem II, p. 143, 144.

28.

Caesar Gezelle: Guido Gezelle, p. 245.

29.

Ibidem p.273, noot 25.

30.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, II, p. 191.


VIII blz. 320-368
1.

Streven, October 1949.

2.

A. Vermeylen: Verzamelde Opstellen, I, C. A. J. van Dishoeck, Bussum, 1904, p. 195.

3.

Hugo Verriest: Twintig Vlaamse Koppen, p. 177.

4.

Vgl. Fritz Lieb: Russland Unterwegs, Verlag A. Francke Ag., Bern 1945, en L. Sjestow: Rede en Geloof, F.G. Kroonder, Bussum 1950.

5.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, II, p. 228.

6.

M. Scheler, geciteerd door F. J. J. Buytendijk: Wezen en Zin van de Pijn, in Tijdschrift voor Philosophie, 4e jaargang, nr 1, 1942.

7.

Ibidem, p. 55.

8.

Father Cuthbert 0. S. F. C.: Life of St. Francis ofAssisi, p. 349

9.

Friedrich Heer: Aufgang Europas, Europa Verlag, Wien 1949, p. 146.

10.

N. Berdjajew: Vrijheid en Geest, p. 258.

11.

Henri de Lubac: Paradoxes, Editions du Livre Français, Paris 1946, p. 13.

12.

Alois Walgrave: Het Leven van Guido Gezelle, II, p. 362.

13.

Ibidem, II, p.264.

14.

Dr R. F. Beerling: Het Wankelende Westen, Van Loghum Slaterus, Arnhem 1950, p. 56.

15.

A.Vermeylen: Van Gezelle tot Timmermans, Wereldbibliotheek, Amsterdam, p. 52.

16.

Dr B. Klein Wassink: Credo quia Absurdum?, Van Gorcum & Comp. n.v., Assen 1950, p. 87.

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 22-12-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-01-2010